Menu
Obec Mierovo
Obec Mierovo

Trvalý / Prechodný pobyt

Trvalý pobyt

Referát evidencie obyvateľstva (ohlasovne pobytu) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Vybavuje: Mgr. Zuzana Jankóová

tel. č.: 031/569 35 03 , 0911 246 432

email: podatelna@mierovo.sk

POTREBNÉ DOKLADY A INFORMÁCIE PRI PRIHLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU:

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom,
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
-    číslo listu vlastníctva,
-    katastrálne územie,
-    ulicu,
-    a číslo bytu ak sa jedná o byt
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
f) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov v znení.

Súhlas s prihlásením občana na pobyt.docx (18.91 kB)

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
4. vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

POTREBNÉ DOKLADY A INFORMÁCIE K ZRUŠENIU TRVALÉHO POBYTU:

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné,
rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané,
e) uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje:
-    číslo listu vlastníctva,
-    katastrálne územie,
-    ulicu,
-    a číslo bytu ak sa jedná o byt.

Žiadosť o zrušenie TP.pdf (71.28 kB)

 

POTREBNÉ DOKLADY A INFORMÁCIE PRI HLÁSENÍ PRECHODNÉHO POBYTU:

a) doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti,
b) prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vyplnený a potvrdený ubytovňou, ak sa občan ide prihlásiť na ubytovňu,
c) platný občiansky preukaz,
d) občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €                         Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Trvalý, prechodný pobyt - podrobnejšie informácie.pdf (534.9 kB)

Projekty

OP KŽP

EÚ

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/17 °C
štvrtok 27. 6. zamračené 28/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 30/18 °C
Obec Mierovo
Obec Mierovo

Mierovo je malá obec s celkovým počtom obyvateľov 459. Leží na hornej časti Žitného Ostrova. Prvýkrát obec sa spomína v listine z roku 1252 ako Beke. Najstaršou sakrálnou pamiatkou je rímskokatolický kostol sv.Michala Archanjela postavený ako tehlový románsky kostol v 13 storočí.. Dokladom života zemianskych radov je neskorobarokový kaštiel z druhej polovice 18.storočia.