Harmonogram zberu odpadu na rok 2021

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU NA ROK 2021 - A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK IDőPONTJA 2021-BEN


Komunál

Plasty

Papier

Január

4, 18

13

26

Február

1, 15

10

23

Marec

1, 15, 29

10

30

Apríl

12, 26

21

27

Máj

10, 24

19

25

Jún

7, 21

16

29

Júl

6, 19

14

27

August

2, 16, 30

11

31

September

13, 27

8

28

Október

11, 25

6

26

November

8, 22

3

30

December

6, 20

8

28

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze. V prípade potreby je možné získať vrecia aj na obecnom úrade.

PAPIER

Zbiera sa: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov- tzv. tetrapak), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety

PLASTY, TETRAPAK, KOVY

Zbiera sa: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, igelitové tašky a vrecká, …

škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, …

plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...

Nezbiera sa: polystyrén /PS, EPS/, znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, …

znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka,...

znečistené kovové obaly a plechovky, …

Polystyrén /PS, EPS/ je možné odovzdať na zbernom mieste pri jazere.

SKLO

Zbiera sa: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, Tabuľové sklo a sklo väčšieho rozmeru je možné odovzdať na zbernom mieste pri jazere.

Nezbiera sa: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

VERZIA PRE TLAČ - NYOMTATHATÓ VERZIÓ - tu/itt

Posledná úprava (Utorok, 12 Január 2021 09:19)